Šiandien 2017 m. rugsėjo 23 d., šeštadienis

Tarptautinė savanorystė (European Voluntary Service)

Mūsų savanorių blogai

Vietinė savanorystė

Su vietiniais savanoriais pradėjome dirbti nuo 2007 metų, kai organizacija pradėjo vykdyti veiklą. Kai kurie vietiniai savanoriai užaugo į labai stiprius darbuotojus, yra ir tokių, kurie tebetęsia savanorišką veiklą ir dabar.

Tačiau mūsų organizacija randasi nedideliame miestelyje ir tiek, kiek mums reikėtų, motyvuotų savanorių neatsiranda. Todėl nuo 2012 metų pradėjome dirbti su tarptautiniais savanoriais.

Europos savanorių tarnyba (European Voluntary Service)


Tai tarptautinės savanorystės projektai jauniems žmonėms, kuriais siekiama ugdyti jų pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją.


Tarnybos metu savanoris išvyksta į kitą šalį, joje gyvena ir dirba pelno nesiekiantį ir vietosbendruomenei naudingą neapmokamą darbą socialinėje, kultūrinėje, gamtos apsaugos, jaunimo ir visuomenės informavimo ar kt. srityje.Europos savanorių tarnyba – tai ir „mokymosi“ tarnyba. Dalyvaudami EST projektuose jaunieji savanoriai ugdo turimus gebėjimus bei įgyja naujų žinių, patirties ir įgūdžių.


Tarptautinė savanorystė mūsų Centre

2012 m. vasarą trumpalaikiam projektui priėmėme 9 savanorius: 2 Rumunija, 3 Lenkija, 2 Armėnija, 2

Prancūzija.

2012-2013 metams priėmėme 5 ilgalaikius savanorius: 2 Prancūzija, 1 Ispanija, 1 Gruzija, 1 Rumunija. 

2013 m. vasaros trumpalaikis projektas - 2 savanoriai iš Turkijos.

2013-2014 metams ilgalaikiame tarptautinės savanorystės projekte šiuo metu dirba dvi savanores: Vokietija ir Armėnija.

2014 m. vasaros projektui laukiame savanorių iš Ispanijos, Armėnijos ir Turkijos.


Visais klausimais dėl tarptautinės savanorystės mūsų Centre

galite kreiptis:

el.p.: info@vpscentras.lt

tel.: 8 5 237 26 99