Šiandien 2017 m. rugsėjo 23 d., šeštadienis

Kas mes esame

VšĮ “Vaikų ir paauglių socialinis centras” (toliau - vaikų globos namai, centras) buvo įsteigtas 2006 m. rugpjūčio 30 d.

Savo veiklą pradėjo vykdyti Nemenčinės m., Vilniaus r. sav., teikdamas stacionarią socialinę globą (rūpybą), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams. 

Šiuo metu čia veikia "Vaikų ir paauglių socialinis centras" Švenčionių skyrius. Nuo 2011 metų rugsėjo 1 d. atidarytas naujas "Vaikų ir paauglių socialinis centras" - Piliakalnio skyrius.


VšĮ “Vaikų ir paauglių socialinis centras” – tai nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, kuri rūpinasi socialiai pažeistais vaikais ir jų šeimomis.

Pagrindinis organizacijos tikslas – išugdyti ir atstatyti vaikų ir suaugusių psichinius ir socialinius resursus, siekiant jų optimalaus ir efektyvaus dalyvavimo visuomenėje.

Organizaciją sudaro Švenčionių skyrius, Piliakalnio skyrius ir vaikų dienos centras „Svajonė“.

Švenčionių skyriuje yra vykdoma vaikų globa ir  gyvena dvi vaikų šeimynos. Piliakalnio skyriuje įrengti vaikų globos namai, kuriuose gyvena trys šeimynos bei savarankiško gyvenimo namai, kurie skirti asmenims ar šeimoms, kuriems reikalingos specialiosios socialinės paslaugos.-socialinės rizikos asmenys, asmenys, patyrę smurtą artimoje aplinkoje, ar išgyvenantys krizę šeimoje.

Organizacija globoja  60 vaikų, kurių amžius nuo 1 iki  18 metų. 

Vaikų dienos centrą „Svajonė“ lanko vidutiniškai 20 vaikų iš socialiai nesaugios aplinkos.

 

KAS MUMS SVARBU


Mes orientuoti į veržlumą, nuolatinį tobulėjimą ir novatorišką veiklą.  Siekiame teikti kompleksines ir kokybiškas
socialines paslaugas, įtraukiant bendruomenę, savanorius bei plėtojant vietinius ir tarptautinius partnerystės tinklus.

Mums svarbiausia, kad socialiai pažeisti vaikai užaugtų pilnaverčiais visuomenės nariais.

Siekiame, kad vaikai augtų tinkamose, artimose namams  sąlygose, todėl nuolat tobuliname darbuotojus, didiname darbo metodų įvairovę, diegiame inovatyvias veiklos sistemas, maksimaliai įrengiame buitį, panašią į namų aplinką.

Mums svarbu – stiprios šeimos, todėl vedame mokymus šeimoms, stipriname jų tėvystės ir socialinius įgūdžius, psichologinį atsparumą, stipriname ryšį su vaikais ir siekiame integruoti į visuomeninį gyvenimą.


CENTRO  VEIKLOS KRYPTYS

 

 • Vaikų trumpalaikė ir nuolatinė globa
 • Jaunimo namai su jaunuolio palydėjimu savarankiškame gyvenime
 • Savarankiško gyvenimo namai
 • Vaikų dienos centras „Svajonė“
 • GIMK programa
 • Kompleksinės paslaugos krizinėje situacijoje esančioms šeimoms
 • Mokymai specialistams
 • Mokymai tėvams
 • Vietinės savanorystės plėtra
 • Tarptautinė savanorystė (EVS)  


TEIKIAMOS PASLAUGOS

 
 • Vaikų priežiūra, ugdymas, gebėjimų vystymas
 • Kompleksinė – socialinė, psichologinė, medicininė ir teisinė pagalba vaikams ir jų šeimoms
 • Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, teikiant kompleksines paslaugas
 • Globa jaunimo namuose, teikiant kompplesines paslaugas
 • Profesinis orientavimas, integravimas ir reabilitacija
 • Atstovavimas
 • Vaikų reakrecija
 • Įtėvių ir globėjų rengimas
 • Mokymų organizavimas socialinio darbo specialistams
 • Pozityvios tėvystės mokymai tėvams
 • Mokymai besilaukiantiems kūdikių