Šiandien 2017 m. rugsėjo 23 d., šeštadienis

GIMK programa

PRIDE programa 

Tai globėjų  ir įtėvių rengimo programa, kurios licencija įsigyta 2007 metais. Nuo 2008 m. pagal šią programą Lietuvoje pradėtos ruošti norinčios globoti ar įvaikinti šeimos. Nuo 2012 metų programa vadinasi GIMK (Globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas).


VšĮ "Vaikų ir paauglių socialinis centras" pradėjo rengti globėjus ir įtėvius nuo 2010  metų.


Atestuoti GIMK mokytojai

Ruošia įtėvius ir globėjus pagal programą, juos konsultuoja ir padeda spręsti iškilusias problemas, organizuoja susitikimus, vertina šeimas dėl galimybės priimti svečiuotis institucijoje gyvenančius vaikus.


GIMK mokymų programa išskiria tokias globėjų ir įtėvių gebėjimų kategorijas: 
Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas; 

Vaikų poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas; 
Vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas; 
Pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius; 
Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas. 


Programa susideda iš dviejų dalių: įvadinių ir tęstinių mokymų. 

Įvadinių mokymų metu rengiami būsimieji įtėviai ir globėjai, o tęstiniai mokymai skirti jau įvaikinusioms ar globojančioms šeimos.


Mūsų komanda dirba su VILNIAUS MIESTO IR VILNIAUS RAJONO GYVENTOJAIS


Jeigu ketinate globoti ar įvaikinti vaiką dėl išsamesnės informacijos

galite kreiptis į mūsų GIMK komandą:

tel. 8 5 237 24 48

el. p.: info@vpscentras.lt

ARBA

Vaikų teisių apsaugos skyrius pagal jūsų gyvenamąją vietą