Šiandien 2017 m. rugsėjo 23 d., šeštadienis

Dienos centras

 Vaikų dienos centras "Svajonė" (2009 - 2014 m.). 

 

Mūsų tikslas – atitraukti vaikus, augančius socialinės rizikos šeimose (daugiavaikės šeimos, nepilnos šeimos, socialiai remtinos), nuo niūrios kasdienybės, užtikrinti jiems pagalbą pamokų ruošoje, suteikti pilnavertį maitinimą bei teikti jiems socialinių įgūdžių ugdymą ir organizuoti po pamokinį užimtumą.

Šiam tikslui pasiekti iškeliami tokie uždaviniai:

1. Plėsti vaikų užimtumą bei gerinti vaikų ugdymo(-si) kokybę;

2. Užtikrinti vaikų maitinimą mokslo metu bei pavasario atostogų, vasaros stovyklos, rudens bei žiemos atostogų metu;

3. Padėti vaikams vystyti savo gabumus bei formuoti jų mąstymo būdą reikalingą kasdieninėse situacijose - gerinant fizinius įgūdžius, savarankiškumą susijusi su maisto gamyba, suteikiant žinių apie sveiką mitybą;

4. Kurti vaikų vertybių sistemą, akcentuojant tai, kad jie suvoktų kas yra gerai o kas ne – formuojant taisyklingus higienos bei sveikos mitybos įpročius.

5. Ugdyti vaikų emocinį atsparumą, būtiną priimti racionalius sprendimus atsidurus naujose ir sudėtingose situacijose, švelnią reakciją stresinėse ir nesėkmės situacijose - įveikiant kontakto baimę liečiant skirtingas tekstūras, faktūras, temperatūras, užuodžiant skirtingus kvapus, jaučiant įvairius skonius.

6. Ugdyti vaikų socialinius įgūdžius, kurie yra būtini bendraujant su bendraamžiais bei suaugusiais - skatinant bendradarbiavimą, dalinant vaidmenis bei atsakomybes, sudarant sutartis su suaugusiais, įtraukiant tėvus į užsiėmimus, mokant laikytis taisyklių, pvz. elgesio prie stalo.

7. Sukurti sąlygas, palankiam grupiniam darbui bei skirtingų fizinių bei intelektinių gebėjimų vaikų mokymuisi – naudojant aktyvius darbo su vaikais metodus, kaip pasakojimą naudojantis prezentacijomis, pavyzdžiais.

8. Ugdyti vaikų rūpinimąsi sveikata - formuojant įpročius, mokyti apie sveikos gyvensenos svarbą bei būdus.

9. Ugdyti vaikų priklausomybės socialinei grupei pojūtį (šeimai, klasės draugų, tautiniai...- sukuriant savas tradicijas pvz. Rengiant Vaikų gimtadienių šventes, Vaikų dienos, Kalėdų, Mamos dienos) (...).

10. Suteikti vaikams geresnes edukacines galimybes - skatinant jų smalsumą, aktyvumą, savarankiškumą;

 

Projekto aprašymas

Projektas vykdomas Vilniaus rajone, Nemenčinės mieste. Vaikų dienos centrą „Svajonė“ 2009 m. įsteigė Viešoji įstaiga „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ (toliau – Globos namai). VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ - LR viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka privataus fizinio asmens įsteigta ne pelno organizacija, stacionari socialinių paslaugų įstaiga, finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis ir dalininkų bei paramos (labdaros) lėšomis, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai Globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas. Vaikų dienos centras „Svajonė“ – Globos namų padalinys, teikiantis dienos socialines priežiūros paslaugas: vaikų maitinimo, laisvalaikio organizavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, psichologinės pagalbos vaikui ir krizinėje situacijoje esančiai šeimai, minimalios asmeninės higienos ir pan.

Šiuo metu Centrą lanko vaikai iš Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Bezdonių (pakeitė gyvenamąją vietą, persikraustė iš Kabiškių) ir Sužionių seniūnijų – D.Kabiškių, Veriškių, Unėniškių, Baronų kaimų. Tai yra Gedimino gimnazijos, K. Parčevskio gimnazijos, Eitmeniškių pagrindinės, Eitmeniškių vidurinės mokyklos vaikai. Vaikų dienos centras „Svajonė“ turi atskiras patalpas – Švenčionių g. 18,  Nemenčinėje, Vilniaus r. (pastato pirmame aukšte yra 49,36 kv.m. patalpos skirtos vaikų kūrybinei, socialinei veiklai, darbui su tėvais, mini virtuvėlė - maisto ruošimo įgūdžiams ugdyti, rūsyje 72,64 kv.m. patalpos – vaikų meniniam užimtumui, dailės klasė, įkurta kūrybinė keramikos studija. Vaikų dienos centre „Svajonė“ dirba kvalifikuoti, motyvuoti darbuotojai, kurie teikia vaikams ir jų šeimoms profesionalią pagalbą. Dienos centre vaikams organizuojamas socialinis ugdymas, pamokų ruoša, laisvalaikio užimtumas ir maitinimas. Su centrą lankančių vaikų tėvais dirbamas sistemingas socialinis darbas, jie skatinami geriau rūpintis savo vaikais ir jų ugdymu, tėvams teikiama reikiama psichologinė, pedagoginė ir teisinė pagalba.

Asmenų grupės (-ių), kuriai (-ioms) skirtas projektas, apibūdinimas (projekto dalyvių (vaikų) skaičius, amžiaus grupė (-s):

0–6 m. –2

7–14 m. –20 vaikų

15–18 m. –0

 

Apie VDC pasiekimus:

  • 2013 m. spalio mėn. 18-19 dienomis VDC savanoriai dalyvavo Rudens Maisto banko akcijoje ir „Prisma“ supermarkete surinko net  1195 įvairių prekių.
  • 2013 m. spalio mėn. vaikai dalyvavo VDC „Lašelis“ (Širvintų rajonas) sporto šventėje ir laimėjo garbingą V vietą.
  • 2013 m. rugsėjo mėn. rėmėjų pagalba seni langai buvo pakeisti į naujus plastikinius. Radome gerus žmones, kurie parėmė bus reikiamomis remontui statybos medžiagomis.
  • 2013 m. liepos ir rugpjūčio mėn. VDC darbuotojoms su rėmėjų ir savanorių pagalba pavyko suorganizuoti net 2 stovyklas: „Nuotykių priblokšti“ – Pikelionių kaime bei „Daržovių puota pakrantėje“ – prie Pailgės.