Šiandien 2017 m. rugsėjo 23 d., šeštadienis

Projektą remia:

     


Šis projektas yra skirtas:

 

skaityti daugiau

VAIKŲ DIENOS CENTRAS

 


Vaikų dienos centras "Svajonė" (2009 - 2012 m.). 

 

Projekto tikslas: plėtoti ir teikti nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas soc. rizikos vaikams ir jų šeimoms savivaldybėse.

   

skaityti daugiau

DIRBK. AUK. TOBULĖK. JAUNUOLIŲ, PATIRIANČIŲ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ, SOCIALINĖS IR PROFESINĖS INTEGRACIJOS GERINIMAS

                                             

Nuo 2012 m. balandžio 2 d. VŠĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ dalyvauja partnerio teisėmis projekto ,,Dirbk. Auk. Tobulėk. Jaunuolių, patiriančių socialinę atskirtį, socialinės ir profesinės integracijos gerinimas" įgyvendinime, finansuojamame Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto partneriai: VŠĮ SOTAS, VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, , VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centras, VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinosios globos namai, LPF VA Caritas socialiniai projektai, Asociacija „Bokštas“, UAB Maxima LT, UAB „Vikada“.


skaityti daugiau

SĖKMINGA GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR ĮTĖVIŲ PAIEŠKA, RENGIMAS, ATRANKA, KONSULTAVIMAS IR PASLAUGŲ JIEMS TEIKIMAS

PROJEKTĄ REMIA:

                                                           

Šis projektas skirtas norintiems globoti (rūpintis) ar įsivaikinti vaiką Vilniaus miesto ir rajono gyventojams, Ukmergės rajono gyventojams, kurie yra:

  • pilnamečiai, bet ne vyresni nei penkiasdešimt metų;
  • artimi vaiko giminaičiai;
  • susituokę, kurie nebuvo teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais, jiems nėra ir nebuvo apribota tėvų valdžia;
  • tvirtai apsisprendę įvaikinti ar globoti vaiką;
  • neserga chronišku alkoholizmu, narkomanija, psichinėmis ar kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija ;
  • neteisti už tyčinius nusikaltimus.
  • šeimoms, kurios jau globoja ar yra įsivaikinę vaikus. Joms bus organizuojami tęstiniai globėjų ir įtėvių mokymai.

 

skaityti daugiau
Puslapis:
1