Šiandien 2017 m. rugsėjo 23 d., šeštadienis

Apie mus

Mūsų centre šiuo metu gyvena 60 vaikų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa. Vaikai gyvena šeimyniniu principu. Šeimynos formuojamos remiantis giminiškumo principu t.y. biologiniai broliai ir seserys gyvena vienoje šeimynoje.

Švenčionių skyriuje gyvena dvi vaikų šeimynos, Piliakalnio skyriuje gyvena trys vaikų šeimynos. Šeimynose vaikų amžius svyruoja nuo 2 iki 18 metų. Yra sudaryta vaikams galiybė likti gyventi globos namuose ir po 18 metų, jeigu jie yra motyvuoti likti ir mokosi. Vienoje šeimynoje nuolat gyvena apie 12 vaikų.


Mokyklinio amžiaus vaikai lanko Nemenčinės miesto Konstanto Parčevskio ir Gedimino gimnazijas, kuriose siekia pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo. Baigę gimnaziją, mokosi profesinėse mokyklose, kolegijose ir universitetuose.

Atsižvelgiant į vaiko individualybę ir jo raidą, teikiamas ankstyvasis ir ikimokyklinis ugdymas, socialinė ir psichologinė pagalba. Vaikams organizuojant ankstyvają socializaciją, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas teikiamas Nemenčinės lopšelyje-darželyje.

 

Nuo 2010 m. spalio 1 d., kai  darbas Centre organizuojamas šeimyniniu principu, kiekvienoje šeimynoje dirba du socialiniai darbuotojai  ir du socialinio darbuotojo padėjėjai. 


Centre dirba psichologas, kuris teikia psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Inicijuoja prevencines programas. 


Nuolatinį turiningą vaikų užimtumą organizuoja jaunimo užimtumo specialistas, kuris vaikus užima sportine ir menine veikla, moko kompiuterinio raštingumo, ruošia vaikus šventėms ir varžyboms.

Visos globos namų patalpos yra puikiai renovuotos ir pritaikytos vaikams ir paaugliams gyventi. Švenčionių skyriuje suformuoti 2  savarankiškam gyvenimui pritaikyti butai, kuriuose gyvena Pirmoji ir Antroji šeimynos. Šiuose butuose be vaikų kambarių yra bendra virtuvė, laisvalaikio zona su kompiuteriais ir televizoriumi. Butuose įrengtas socialinių darbuotojų kambarys, bendri dušai ir prausyklos atskirai mergaitėms ir berniukams. Piliakalnio skyriuje taip pat įrengti trys butai, kuriuose gyvena Trečioji, Ketvirtoji ir Penktoji šeimynos. Butų kambariai yra dviviečiai ir kiekvienas iš jų turi atkirus dušus ir tualetus. Kiekvienos šeimynos vaikai turi atskirą virtuvę, kurioje šeimyna savarankiškai ruošiasi maistą. Vaikai turi poilsio ir žaidimo kambarius, kuriuose yra kompiuteriai ir televizorius.

 

 

  VAIKAMS TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

Vaikų priežiūra: dienotvarkė, pamokų ruoša, laisvalaikis, higiena, sveikatos priežiūra, maitinimas ir kt.


Ugdymas: ugdome dorinius, šeimyninius, darbinius, socialinius, meninius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius.

  • Gebėjimų vystymas: formalaus ugdymo priežiūra ir kontrolė, ilgalaikė paskatinimų sistema, neformalus ugdymas Centre – dainavimas, šokiai, retorika ir kt. bei neformalus ugdymas įvairiuose būreliuose mieste (baseinas, lengvosios atletikos mokykla, krepšinis ir kt.).
  • Psichologo paslaugos: įvertinimas ir konsultavimas, rekomendacijų kitiems darbuotojams teikimas.
  • Profesinis orientavimas: šiuo metu vykdomas projektas „Dirbk. Auk. Tobulėk. Jaunuolių, patiriančių socialinę atskirtį, socialinės ir profesinės integracijos gerinimas.
  • Atstovavimas: vaiko teisių ir teisėtų interesų gynimas, atstovavimas ugdymo institucijose, teismuose, sveikatos institucijose ir kt.
  • Poilsio organizavimas: per vasaros atostogas nuolat įgyvendinamos trys stovyklos, kelios išvykos ir ekskursijos; per kiekvienas atostogas per mokslo metus – išvykos, pramogos dažniausiai su sava šeimyna.

Siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę nuo 2012 metų balandžio mėn. Centras pradėjo įgyvendinti tarptautinės savanorystės projektą (EVS). Kiekvienoje šeimynoje dirba savanoris, atvykęs į Lietuvą ilgalaikei tarptautinei savanorystei. 

 

Sudarome sąlygas aukštųjų mokyklų studentams atlikti socialinę, pedagoginę ir jaunimo neformalaus ugdymo praktiką, teikiame socialines, psichologines konsultacijas, organizuojame seminarus ir kitokias paslaugas visuomenės nariams. Taip pat sudarome sąlygas savanoriams išbandyti savo jėgas mūsų kasdieninėje veikloje, padedant darbuotojams ir globos namų vaikams (plačiau apie savanorystę skaitykite skiltyje "Karjera").

    Dalyvaujame įvairiuose socialiniuose projektuose. Apie mūsų projektinę veiklą daugiau sužinosite paspaudę nuorodą www.vpscentras.lt/projektai